Актуелно‎ > ‎

Најаве и обавештења

Дан школе 2019.

поставио/ла Славица Јурић 06.05.2019. 04:23Савиндан 2019.

поставио/ла Славица Јурић 16.01.2019. 05:24   [ ажурирано 16.01.2019. 05:40 ]

Школска слава - Свети Сва ове године је у недељу, па ћемо је тада и прославити. 


Светосавски темат 2019.

поставио/ла Славица Јурић 17.12.2018. 04:45   [ ажурирано 17.12.2018. 05:52 ]

Светосавски темат за Савиндан 2019. године посвећен је јубилеју завршетка Великог рата и присаједињењу Војводине Србији. Зато се теме односе на укупан Први светски рат и његове јунаке, страдање српског народа, положај Војводине и особености живота у њој. 

Грађа и извори за темат, поштовање интелектуалне својине

 За светосавски рад учесници могу користити:

Испод свог текста или у самом тексту наведите извор: аутора и врсту и назив дела који сте користили, угледали се на њега или вас је инспирисало. На полеђини ликовних радова такође треба навести извор уколико сте се угледали или прецртавали неку слику или фотографију, или модел за цртеж, фотографију. Радови који не наводе изворе и очигледне узоре биће дисквалификовани као плагијати.

Услови учешћа

 • На конкурсу могу да учествују сви ученици школе.
 • Ученици радове израђују на часовима у школи или самостално.
 • Изузетно, ученици могу да раде у пару или групи један рад (ликовни, историја)
 • Писане радове из предмета историјасрпског језика и верске наставе ученици предају откуцане службеним писмом и одштампане. 
 • Радове предајте својим предметним наставницима и учитељима најкасније до 22. јануара 2019.  

Начин предаје радова

 • Ученици радове предају предметним наставницима. 
 • Радови морају бити потписани пуним именом и презименом, разредом и одељењем.

Комисијски преглед

 • Наставници и учитељи формирају комисије који прегледају радове. 
 • Бирају по три награде и образлажу их.

Награде

 • Додељујемо три награде у свакој категорији.
 • Награде се састоје од књиге са посветом.
 • Награде уручујемо на Светосавској академији на Савиндан.

Светосавски зборник

 • Награђени радови биће објављени у електронском Светосавском зборнику на сајту школе/ библиотеке. Због тога учешћем у конкурсу сваки учесник сагласан је да у случају награђивања његов рад и име и презиме буде јавно објављено.
 • Откуцане у Ворд-документу писане награђене радове из историје, као и литерарне радове из српског језика и верске наставе аутори или наставници ОБАВЕЗНО треба да пошаљу као прилог електронском поштом на адресу: biblio@el-skolasvetisavabp.edu.rs  

Теме по предметима и узрастима

С р п с к и      ј е з и к

Млађи узраст

 • Чин храбрости у Великом рату пред којим сам занемео
 • Мали војници Великог рата (деца)
 • Дирнула ме судбина једне жене у Великом рату
 • Задивио ме овај јунак Великог рата
 • Учесници Великог рата у мојој породици
Старији узраст
 • Шта сам сазнао из документарне емисије о Великом рату
 • Траговима српске војске у Великом рату (културни споменици у Србији и ван Србије)
 • Рекли су о српским војницима у Великом рату
 • За мене је чојство и јунаштво
 • Учесници Великог рата у мојој породици
 • Гледао сам играни филм о Великом рату
 • Мали војници Великог рата (деца)
 • Дирнула ме судбина једне жене у Великом рату
 • Док слушам музику из Великог рата

Л и к о в н а   к у л т у р а

Само за најмлађи узраст (1. и 2. разред)

 • Како прослављамо Светог Саву
 • Принц или монах  

За млађи и старији узраст

 • Сцене страдања у Првом светском рату
 • Портрети јунака Великог рата
 • Нацрт споменика жртвама и јунацима Великог рата
 • Униформе Великог рата
 • Војвођанска кућа - самостално фотографисане  аутентичне уметничке фотографије војвођанске куће у Паланци или околини и израђене на формату најмање 15х23, а може и већи 
В е р с к а    н а с т а в а

Само за старији узраст: 6-8. разред

 • Смисао жртве 
Н а р о д н а      т р а д и ц и ј а

Само за млађи узраст - ученике који имају народну тардицију

 • Војвођанско паорско домаћинство – макете објеката, покућства, алата, дворишта и окућнице од свих приручних материјала
И с т о р и ј а

Само за старији узраст: 6-8. разред

 • Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године – за старији узраст

Дан школе 2018.

поставио/ла Славица Јурић 05.05.2018. 04:31

Програмске активности обележавања Дана школе 2018. године

Савиндан 2018.

поставио/ла Славица Јурић 23.01.2018. 05:51   [ ажурирано 05.05.2018. 04:27 ]

Програм Светосавске академије

Светосавски темат 2018.

поставио/ла Славица Јурић 18.12.2017. 08:13   [ ажурирано 19.12.2017. 03:51 ]

Тема

Светосавски темат за Савиндан 2018. године посвећен је јубилеју крунисања првог краља српских држава – Стефана Првовенчаног, па ће се теме односити на стару српску државу, прву династију Немањића, задужбине, грбове и круне Немањића и других српских династија; на краљевину уопште, симболику краљевског и царског. 

Услови учешћа

 • На конкурсу могу да учествују сви ученици школе.
 • Ученици радове израђују на часовима у школи или самостално.
 • Изузетно, ученици могу да раде у пару или групи један рад (ликовни, историја)
 • Писане радове из предмета историја, српског језика и верске наставе ученици предају откуцане службеним писмом и одштампане. 

Начин предаје радова

 • Ученици радове предају предметним наставницима. 
 • Радови морају бити потписани пуним именом и презименом, разредом и одељењем.

Комисијски преглед

 • Наставници и учитељи формирају комисије који прегледају радове. 
 • Бирају по три награде и образлажу их.

Награде

 • Додељујемо три награде у свакој категорији.
 • Награде се састоје од књиге са посветом.
 • Награде уручујемо на Светосавској академији на Савиндан.

Светосавски зборник

 • Награђени радови биће објављени у електронском Светосавском зборнику на сајту школе/ библиотеке. Због тога учешћем у конкурсу сваки учесник сагласан је да у случају награђивања његов рад и име и презиме буде јавно објављено.
 • Откуцане у Ворд-документу писане награђене радове из историје, као и литерарне радове из српског језика и верске наставе аутори или наставници ОБАВЕЗНО треба да пошаљу као прилог електронском поштом на адресу: biblio@el-skolasvetisavabp.edu.rs      

Теме по предметима и узрастима

Историја

 • Стефан Првовенчани (реферати)

Ликовна култура

·         Старији узраст ученика

o    Краљевски костим у Србији из доба Немањића (разне технике)

o    Грбови српских династија (амблеми, вез, текстил и др. технике)

  • 5. разред може да ради тему: Задужбине српских династија (плакат: слика и текст; цртеж, колаж и др. технике)
 • Млађи узраст ученика 
  • Круне српских династија (модели)
  • Задужбине српских династија (информативни плакат: слика и текст, колаж слике и текста и др. технике)

Литерарни радови (српски језик)

·         Млађи узраст

o   Краљевска задужбина којој се дивим

o   Да сам цар или краљ/ краљица

o   На двору сам Немањића (ентеријер, опис догађаја у 1. лицу….)

o   Свети Сава-нежна грана великог храста

·         Старији узраст

o   Ко нас је задужио и како ћемо се одужити

o   Краљевски чин је…

o   Краљице и мајке (из биографија чувених српских краљица)

o   Сме ли краљ да воли (расправа о владарским политичким браковима)

o   Ко је ко и шта је шта на платнима мајстора (анализа слика са историјском тематиком крунисања српских краљева

Верска настава

·         Млађи узраст

o   Смисао поклона, доброчинстава и задужбина

o   Немањићи светитељи - житија

·         Старији узраст 

o   Чин крунисања (реферат)

o  Како се постаје светац


Митровдан 2017.

поставио/ла Славица Јурић 03.11.2017. 04:47   [ ажурирано 06.11.2017. 03:38 ]


https://drive.google.com/a/el-skolasvetisavabp.edu.rs/file/d/0B8nXbQwr0WkUUWlNdWFKUmozSTQ/view?usp=drive_web

Дечја недеља 2017 - програм

поставио/ла Оливера Самарџић 02.10.2017. 03:05   [ Ажурирао/ла 02.10.2017. 03:29 Славица Јурић ]


од 2. до 7. октобра 2017. године

П р о г р а м с к е    а к т и в н о с т и


Мото овогодишње Дечје недеље је "За радост сваког детета"

Понедељак , 2. октобар 
 • Упознавање ученика са Конвенцијама о правима деце (ЧОС) 
 • Почетак хуманитарне акције ,,Деца- деци“ ( прикупљање средстава за хигијену ) за ученике наше школе. 
 • Посета ЦТКУ ,,Коста Абрашевић“ и учествовање у радионицама по направљеном распореду, које ће трајати током целе недеље. Деца ће бити активна на часовима балета и у традиционалним играма, старим обичајима и говору немих особа.

Уторак, 3. октобар 
 • Осликавање тротоара, шкoлског дворишта кредама у боји 
 • Пријем ђака првака код председника општине

Среда, 4. октобар 
 • Изложба ликовних радова на тему ,,Моја бака и ја“ или "Мој деда и ја".


Четвртак, 5. октобар 
 • Прваци у посети вртићу ,,Невен“ 
 • Позоришна представа за ученике првог разреда


Петак, 6. октобар 
 • Свечани пријем деце у Дечји савез, подела добродошлица 
 • Приредбу припремају ученици четвртог разреда 

1-10 of 19