Светосавски темат 2019.

поставио/ла Славица Јурић 17. 12. 2018. 04:45   [ ажурирано 17. 12. 2018. 05:52 ]

Светосавски темат за Савиндан 2019. године посвећен је јубилеју завршетка Великог рата и присаједињењу Војводине Србији. Зато се теме односе на укупан Први светски рат и његове јунаке, страдање српског народа, положај Војводине и особености живота у њој. 

Грађа и извори за темат, поштовање интелектуалне својине

 За светосавски рад учесници могу користити:

Испод свог текста или у самом тексту наведите извор: аутора и врсту и назив дела који сте користили, угледали се на њега или вас је инспирисало. На полеђини ликовних радова такође треба навести извор уколико сте се угледали или прецртавали неку слику или фотографију, или модел за цртеж, фотографију. Радови који не наводе изворе и очигледне узоре биће дисквалификовани као плагијати.

Услови учешћа

 • На конкурсу могу да учествују сви ученици школе.
 • Ученици радове израђују на часовима у школи или самостално.
 • Изузетно, ученици могу да раде у пару или групи један рад (ликовни, историја)
 • Писане радове из предмета историјасрпског језика и верске наставе ученици предају откуцане службеним писмом и одштампане. 
 • Радове предајте својим предметним наставницима и учитељима најкасније до 22. јануара 2019.  

Начин предаје радова

 • Ученици радове предају предметним наставницима. 
 • Радови морају бити потписани пуним именом и презименом, разредом и одељењем.

Комисијски преглед

 • Наставници и учитељи формирају комисије који прегледају радове. 
 • Бирају по три награде и образлажу их.

Награде

 • Додељујемо три награде у свакој категорији.
 • Награде се састоје од књиге са посветом.
 • Награде уручујемо на Светосавској академији на Савиндан.

Светосавски зборник

 • Награђени радови биће објављени у електронском Светосавском зборнику на сајту школе/ библиотеке. Због тога учешћем у конкурсу сваки учесник сагласан је да у случају награђивања његов рад и име и презиме буде јавно објављено.
 • Откуцане у Ворд-документу писане награђене радове из историје, као и литерарне радове из српског језика и верске наставе аутори или наставници ОБАВЕЗНО треба да пошаљу као прилог електронском поштом на адресу: biblio@el-skolasvetisavabp.edu.rs  

Теме по предметима и узрастима

С р п с к и      ј е з и к

Млађи узраст

 • Чин храбрости у Великом рату пред којим сам занемео
 • Мали војници Великог рата (деца)
 • Дирнула ме судбина једне жене у Великом рату
 • Задивио ме овај јунак Великог рата
 • Учесници Великог рата у мојој породици
Старији узраст
 • Шта сам сазнао из документарне емисије о Великом рату
 • Траговима српске војске у Великом рату (културни споменици у Србији и ван Србије)
 • Рекли су о српским војницима у Великом рату
 • За мене је чојство и јунаштво
 • Учесници Великог рата у мојој породици
 • Гледао сам играни филм о Великом рату
 • Мали војници Великог рата (деца)
 • Дирнула ме судбина једне жене у Великом рату
 • Док слушам музику из Великог рата

Л и к о в н а   к у л т у р а

Само за најмлађи узраст (1. и 2. разред)

 • Како прослављамо Светог Саву
 • Принц или монах  

За млађи и старији узраст

 • Сцене страдања у Првом светском рату
 • Портрети јунака Великог рата
 • Нацрт споменика жртвама и јунацима Великог рата
 • Униформе Великог рата
 • Војвођанска кућа - самостално фотографисане  аутентичне уметничке фотографије војвођанске куће у Паланци или околини и израђене на формату најмање 15х23, а може и већи 
В е р с к а    н а с т а в а

Само за старији узраст: 6-8. разред

 • Смисао жртве 
Н а р о д н а      т р а д и ц и ј а

Само за млађи узраст - ученике који имају народну тардицију

 • Војвођанско паорско домаћинство – макете објеката, покућства, алата, дворишта и окућнице од свих приручних материјала
И с т о р и ј а

Само за старији узраст: 6-8. разред

 • Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године – за старији узраст

Comments