Светосавски темат 2020.

поставио/ла Славица Јурић 15. 1. 2020. 05:28   [ ажурирано 16. 1. 2020. 02:55 ]
Овогодишњи Светосавски темат посвећен је Милутину Миланковићу - 140 година од рођења, 110 година од доласка у Београд
Инспиративност његовог живота и величина његовог дела омогућавају нам да се њима бавимо кроз више научних дисциплина и готово свих школских предмета. Проучаваћемо одабране одломке из књига "Кроз васиону и векове", "Кроз царство наука", "Успомене, доживљаји, сазнања" и поводом њих одговорити на теме конкурса. 

Извори и садржаји који ће нам помоћи да упознамо Миланковићев живот и научне доприносе налазе се на посебном сајту:
На истом сајту пронаћи ћете и одабране материјале и упутства за рад по предметима


Р А З Р Е Д Н А    Н А С Т А В А

Млађи ученици од 1. до 4. разреда користиће уводне странице сајта О Миланковићу да сазнају основне информације о Миланковићу, и опис и упутства за рад на сајту на страницама сајта Разредна настава

Српски језик
Теме: 
 • Млади господин Миланковић
 • Миланков најславнији потомак
 • Порекло имена…
 • Како је учио Миланковић, а како ја данас
 • Tеслино писмо Миланковићу
 • „Школа без зидова“ у дому Миланковића

Критеријуми:

  • одговор на тему - исцрпност у обради података из грађе о Миланковићу
  • језичка исправност
  • јасност и закруженост мисли
  • аутентичан приступ и литерарни дар
  • самосталност у раду

Свет око нас / Природа и друштво
Теме:
 • Чему се у природи чудио мали Милутин, а чему се чудим ја
 • „Опазим ли месец,  ја се попнем на њега…“
 • „Појави ли се која планета, ја одлетим до ње…“
Критеријуми:    
  • одговор на тему – повезаност са темом природе
  • језичка исправност
  • јасност и заокруженост мисли
  • дечија радозналост, маштовитост, разиграност, неспутаност…
  • самосталност у раду

Ликовна култура

Теме:
 • Миланковићев календар – (дизајнирање календара за 2020. годину посвећеног Миланковићу, као аутору најтачнијег календара на свету; може  појединачно и групно да се ради, на задатим календарима или потпуно ауторским; зидни, стони или џепни)
 • С оне стране Дунава, узводно (пејзаж, Дунав као Миланковићева инспирација
Критеријуми:
  • тачност и уредност
  • практична употребљивост
  • оригинална ликовна решења
  • сложеност и уложен труд
  • самосталност у раду

Верска настава  

Извори и опис на страници сајта Верска настава 
Тема:
 • Природа или Бог
Критеријуми:
  • одговор на тему - искуства Миланковића иу потрази за одговорима на верска питања
  • језичка исправност
  • јасност и заокруженост мисли
  • оригиналан и духовит приступ грађи 
  • присутност закључка о коначном Миланковићевом опредељењу


П Р Е Д М Е Т Н А    Н А С Т А В А

Ученици од 5. до 8. разреда користиће страницу сајта Извориуводне странице сајта О Миланковићу да сазнају основне информације о Миланковићу, а опис и упутства зарад на сајту на страницама сајта Предметна настава, по предметима: 

Критеријуми успешности за текстуалне радове (реферате, есеје, расправе):
  • одговор на тему
  • језичка исправност
  • јасност и заокруженост мисли
  • аутентичан приступ
  • присуство закључака и личних разматрања
  • самосталност у раду
  • наведени извори (за текст, слике, видео и све врсте извора)
Критеријуми успешности практичних и креативних радова и поједини специфични захтеви наведени су на страницама за предмете ликовна култура, географија, техничко и др.
ĉ
Славица Јурић,
15. 1. 2020. 07:59
Comments