Дигитално насиље

поставио/ла Славица Јурић 27. 3. 2020. 06:09
Школама, ученицима и родитељима 
допис упозорења Министарства просвете и технолошког развоја


Примећено је да су се појавили случајеви непримереног понашања ученика на платформама за учење (различити облици дигиталног насиља, непримерени коментари и др).

Подсећамо ученике да ће током процеса онлајн учења сваки облик непримереног понашања бити евидентиран и процењен као лакша или тежа повреда обавеза ученика по Статуту основне школе. То ће дефинитивно утицати на одлуке и процене владања дотичних ученика.

Одељењска и наставничко веће ће на основу извештаја наставника и одељењских старешина доносити коначне одлуке о оценама владања. Те оцене ће остати у сведочанству ученика који почине такве повреде обавеза .

Такође, уколико школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене насиљу поднећемо пријаву надлежном Министарству унутрашњих послова и о томе извести надлежну Школску управу.

Comments