Контакти


Адреса и телефони

Трг братства јединства 22 
21400 Бачка Паланка
директор: 021 751172
секретаријат: 021 6045-893 
библиотека: 021 6041495
Лице задужено за заштиту података личности: Миљана Живковић 021 6045-893 

Пословни подаци


ПИБ: 100495749
Матични број:08062374
Текући рачун: 840-97660-88


Електронска пошта

директор: direktorossvetisavabp@gmail.com
секретаријат: novisekretar@gmail.com
психолог: novipsiholog@gmail.com
библиотека: biblio@el-skolasvetisavabp.edu.rs

Comments