Конкурси


Припремљена документација за реализацију:
  1.  Реконструкција пешачког платоа и спортског терена са изградњом атмосферске канализације у дворишту ОШ "Свети Сава"
  2. Техничка документација за замену спољне столарије на згради школе