Са нама‎ > ‎

Органи школе


Школски одбор

Орган управљања у школи чине представници Наставничког већа, родитеља и локалне самоуправе (3+3+3). 
 • Дивна Голић Терек , учитељица
 • Татјана Кнежевић, учитељица
 • Наташа Марјановић, Наставница
 • Сања Жујић, представник локалне самоуправе и председник
 • Зоран Пилиповић, представник локалне самоуправе
 • Татјана Дакић, представник локалне самоуправе
 • Мирослав Ивановић, представник родитеља
 • Љиљана Николић, представник родитеља
 • Никола Јовић, представник родитеља

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело у школи и чине га представници родитеља свих одељења. У школској 2019-20. години Савет родитеља чине:
 • Марија Буквић, I1
 • Предраг Петрић , I2
 • Кристина Живковић , I3
 • Милкица Бајић , I4
 • Ана Марија Вулић , II1
 • Драгана Шипка , II2 
 • Игор Прел , II3
 • Свјетлана Стевановић , II4
 • Бојана Медаревић, III1
 • Ђорђе Радовић, III2
 • Милица Пилиповић, III3
 • Бојан Бодор , III4
 • Марија Јовичић , IV1 
 • Маријана Љубенко , IV2
 • Јелена Вишекруна , IV3
 • Тијана Зорић, IV4
 • Ненада Слијепац , V1
 • Данијела Голушин , V2
 • Татјана Тртић, V3
 • Душанка Ћурковић , V4
 • Милијана Вујадиновић , VI1
 • Весна Велемир VI2
 • Гордана Трифуновић, VI3
 • Ана Јукић  , VI4
 • Милица Бодор, VII1
 • Снежана Јовановић , VII2
 • Марија Васиљевић , VII3
 • Љиљана Николић , VII4
 • Татјана Вулетић, VIII1 
 • Далиборка Грујић, VIII2 
 • Снежана Васић , VIII3
 • Николић Љиљана, VIII4

Comments