Са нама‎ > ‎

Органи школе


Школски одбор

Орган управљања у школи чине представници Наставничког већа, родитеља и локалне самоуправе (3+3+3). 
 • Мира Карановић, учитељица
 • Добрила Борковић, учитељица
 • Драган Прпа, психолог
 • Маја Којић, представник локалне самоуправе и председник
 • Славица Јованов, представник локалне самоуправе
 • Зоран Филиповић, представник локалне самоуправе
 • Мирослав Ивановић, представник родитеља
 • Љиљана Николић, представник родитеља
 • Ђорђе Радовић, представник родитеља
Из Ученичког парламента састанцима присуствују ученици:
 • Милица Ганић 
 • Алекса Ивановић

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавно тело у школи и чине га представници родитеља свих одељења. У школској 2016-17. години Савет родитеља чине:
 • Михаљевић Јелана, I1
 • Јатић Драгана, I2
 • Нинков Марија, I3
 • Радуловић Ђорђе, I4
 • Јовић Никола, II1
 • Зорић Јована, II2 
 • Цеснак Александра, II3
 • Кнежевић Бранко, II4
 • Трифуновић Предраг, III1
 • Велемир Весна, III2
 • Малић Душка, III3
 • Петрић Предраг, III4
 • Рајак Стојанака, IV1 
 • Радовић Ђорђе, IV2
 • Васиљевић Марија, IV3
 • Ђурковић Душанка, IV4
 • Вулетић Тања, V1
 • Болтић Станислава, V2
 • Томановић Драгана, V3
 • Кнежевић Миљана, V4
 • Кафка Жељка, VI1
 • Ивановић Мирослав, VI2 - председник Савета родитеља
 • Драгумило Ненад, VI3
 • Максић Душан, VI4
 • Адамовић Милијана, VII1
 • Тртић Татјана, VII2
 • Хорват Кајка, VII3
 • Штрбац Биљана, VII4
 • Томичић Југослава, VIII1 
 • Демић Горан, VIII2 
 • Гордић Момчило, VIII3
 • Николић Љиљана, VIII4

Comments