Са нама‎ > ‎Ученици‎ > ‎

Светосавска деца

Светосавско дете бира се сваке године и проглашава и награђује на школску славу Светог Саву. Светосавско дете бира се међу ученицима осмог разреда школе, због својих врлина које је ученик показао делом. Врлинама се сматрају позитивне универзалне људске особине и систем вредности, уграђене у цивилизацијске тековине и општеприхваћене моралне и етичке норме, писане и неписане. Светосавско дете је добар ученик и примерног је владања и својим активностима учествује у животу Школе и средине. Светосавско дете треба да има што више од следећих особина: 
 • трудољубивост у складу са својим способностима и даровима
 • скромност у изгледу, понашању, прохтевима и жељама
 • послушност
 • истинољубивост
 • солидарност
 • стрпљивост и истрајност
 • искреност
 • поштовање и уважавање у опхођењу према свима у школи и ван ње
 • обзирност, пажљивост и брижност према живој природи и предметној стварности - еколошка свест, обзир и чување заједничке школске или појединачне туђе имовине
 • љубав према другима и пожртвованост показана свим видовима помоћи и подршке, саосећања, разумевања и праштања другима
 • спремност да се призна и исправља своја грешка
 • активан и стваралачки однос према усавршавању себе и других
 • поузданост
 • подвиг који дете учини или га чини дужи период у школи, породици и другим областима живота (спасавање некога, ванредне обавезе у породици нетипичне за децу, значајан хуман гест у заједници у којој борави, и сл)
 • друге особине које се сматрају цивилизованим и моралним.
Светосавско дете на Светосавској академији прима плакету коју потписују директор школе, свештеник и светосавски кум. 

С В Е Т О С А В С К А     Д Е Ц А
Весна Мијатовић (1997)

Мирко Баљ (2000)

Јована Радаковић (2003)

Жарко Кнежевић (2006)

Немања Вукосав (2009)

Сања Петковић (2012)

Никола Перак (2015) Милан Штрбац (1998)

Дуња Ковачевић (2001)

Миленко Радовић (2004)

Зорана Зубац (2007)

Сара Вишекруна (2010)

Миљана Богуновић (2013)Нина Голић (2016)
Марко Пешић (1999)

Сузана Лалић (2002)

Емина Стојшић (2005)

Соња Шобот (2008)

Александра Ковачевић (2011)

Исидора Дувњак (2014)

Драган Кисић (2017)


Comments