Са нама‎ > ‎Ученици‎ > ‎

Светосавска деца

Светосавско дете бира се сваке године и проглашава и награђује на школску славу Светог Саву. Светосавско дете бира се међу ученицима осмог разреда школе, због својих врлина које је ученик показао делом. Врлинама се сматрају позитивне универзалне људске особине и систем вредности, уграђене у цивилизацијске тековине и општеприхваћене моралне и етичке норме, писане и неписане. Светосавско дете је добар ученик и примерног је владања и својим активностима учествује у животу Школе и средине. Светосавско дете треба да има што више од следећих особина: 
 • трудољубивост у складу са својим способностима и даровима
 • скромност у изгледу, понашању, прохтевима и жељама
 • послушност
 • истинољубивост
 • солидарност
 • стрпљивост и истрајност
 • искреност
 • поштовање и уважавање у опхођењу према свима у школи и ван ње
 • обзирност, пажљивост и брижност према живој природи и предметној стварности - еколошка свест, обзир и чување заједничке школске или појединачне туђе имовине
 • љубав према другима и пожртвованост показана свим видовима помоћи и подршке, саосећања, разумевања и праштања другима
 • спремност да се призна и исправља своја грешка
 • активан и стваралачки однос према усавршавању себе и других
 • поузданост
 • подвиг који дете учини или га чини дужи период у школи, породици и другим областима живота (спасавање некога, ванредне обавезе у породици нетипичне за децу, значајан хуман гест у заједници у којој борави, и сл)
 • друге особине које се сматрају цивилизованим и моралним.
Светосавско дете на Светосавској академији прима плакету коју потписују директор школе, свештеник и светосавски кум. 

С В Е Т О С А В С К А     Д Е Ц А
Весна Мијатовић (1996-97)

Мирко Баљ (1999-2000)

Јована Радаковић (2002-03)

Жарко Кнежевић (2005-06)


Немања Вукосав (2008-09)

Сања Петковић (2011-12)

Никола Перак (2014-15)

Драгана Тувић (2017-18)


Вукашин Давидовић (2020-21)

 Милан Штрбац (1997-98)

Дуња Ковачевић (2000-01)

Миленко Радовић (2003-04)

Зорана Зубац (2006-07)

Сара Вишекруна (2009-10)

Миљана Богуновић (2012-13)

Нина Голић (2015-16)

Ања Мандић (2018-19)

Софија Петрић (2021-22)

Марко Пешић (1998-99)

Сузана Лалић (2001-02)

Емина Стојшић (2004-05)

Соња Шобот (2007-08)

Александра Ковачевић (2010-11)

Исидора Дувњак (2013-14)

Драган Кисић (2016-17)

Милица Вујчић (2019-20) Comments