Са нама‎ > ‎

Запослени

У нашој школи  је запослено: 17 учитељица, 40 наставника предметне наставе, 6 помоћних радника,  сервирка,  мајстор,  књиговођа, административни радник, психолог, 2 педагога, библиотекар, секретар, директор и помоћник директора што чини укупно 74 запослених.