Наставници

У школи ради 16 наставника предметне наставе са пуном педагошком нормом и мноштво наставника са непуном нормом који раде и у неким другим школама. 
Приказан је следећи број ставки: 41
Име и презимеОбразовањеЗвањеПосаоИмејлПортфолио
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Име и презимеОбразовањеЗвањеПосаоИмејлПортфолио
Биљана Шутић Технички факултет професор информатике наставник информатике и рачунарства b.sutic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Бојана Медан ПМФ професор математике наставник математике, 100% b.medan@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Бојана Ступар Педагошки факултет професор разредне наставе наставник енглеског језика 100% норме b.stupar@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Борис Кузмановић Теолошки факултет, Београд  наставник верске наставе - православни катихизис   
Верица Маливук Музичка академија, Нови Сад проф. музике наставник музичке културе, 100% v.malivuk@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Гордана Вујовић Филозофски факултет, Нов Сад професор југословенских књижевности и српскохрватског језика наставник српског језика, 100% g.vujovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Гордана Пушић ДИФ, Нови Сад професор физичког васпитања наставник физичког васпитања, 100% g.pusic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Даниел Кобиљски Теолошки факултет, Београд дипломирани теолог наставник верске наставе - православни катихизис d.kobiljski@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Данијела Мијатовић   наставник физике, 25% d.mijatovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Данијела Пилиповић   наставник математике d.pilipovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Денис Туфегџић   наставник информатике и рачунарства, 50% d.tufekdzic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Илинка Илић   наставник географије, 10% i.ilic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Јелена Фодора Учитељски факултет, Технички факултет, Зрењанин  професор разредне наставе, професор технике наставник техничког и информатичког образовања j.fodora@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Јована Марјанац ПМФ дипломирани професор географије наставник географије j.marjanac@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Катарина Анђелковић Филозофски факултет, Нови Сад професор немачког језика наставник немачког језика k.andjelkovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Ксенија Суђић Филозофски факултет професор српске књижевности и језика наставник српског језика, 100% k.sudjic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Љиљана Марјановић   наставник географије lj.marjanovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Марија Шулц   наставник словачког језика са елементима националне културе m.sulcova@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Марта Харчу Копривица   наставник мађарског језика са елементима националне културе m.h.koprivica@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Мерима Гњатић  професор енглеског језика наставник енглеског језика m.gnjatic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Милан Ерцег  наставник историје наставник историје, 100% m.erceg@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Миле Летица  наставник математике наставник математике, 100% m.letica@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Мирјана Шијаков ПМФ дипломирани биолог наставник биологије, 50% m.sijakov@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Мирослав Грбић Филозофски факултет, Нови Сад професор историје наставник историје и грађанског m.grbic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Нада Ловре ПМФ дипломирани хемичар наставник хемије и домаћинства, 100% n.lovre@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Наташа Маријановић Филозофски факултет професор југословенске књижевности и српског језика наставник српског језика, 100% n.marjanovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Павле Сешић Технички факултет, Зрењанин мастер технике и информатике наставник техничког и информатичког образовања p.sesic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Патак   наставник физичког васпитања   
Предраг Вајагић Филозофски факултет, Нови Сад професор југословенске књижевности и српског језика наставник српског језика, 100% p.vajagic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Радмила Краљ   наставник математике, 20% r.kralj@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Сања Савић ПМФ професор биологије и хемије наставник биологије, 100% s.savic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Саша Милаковић   наставник физичког васпитања, 30% s.milakovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Славица Кременовић ПМФ професор физике наставник физике, 100% s.kremenovic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Слађана Баљ Филозофски факултет, Нови Сад професор немачког језика наставник немачког језика, 10% s.balj@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Слободан Кисин Филозофски факултет, Сарајево професор енглеског језика и књижевности наставник енглеског језика, 100% s.kisin@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Снежана Ранисављевић Филозофски факултет професор немачког језика и књижевности наставник немачког језика, 50% s.ranisavljevic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Сњежана Фодора Технички факултет, Зрењанин професор технике и информатике - мастер наставник ТИО и информатике и рачунарства, 50% s.fodora@el-skolasvetisavabp.edu.rs Снежана Фодора 
Соња Ковачевић Виша школа ликовних и примењених уметности, Београд наставник ликовне културе наставник ликовне културе, 100% s.kovacevic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Стеван Јурић Теолошки факултет, Београд апсолвент теологије наставник верске наставе - православни катихизис st.juric@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Стево Ђилас ДИФ, Нови Сад  наставник физичког васпитања, 100% s.djilas@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Татјана Агић ФТН професор географије наставник географије, 25% t.agic@el-skolasvetisavabp.edu.rs  
Приказан је следећи број ставки: 41
Comments