Помоћно особље


О хигијени школе се брину пет помоћних радница; да сви буду окрепљени и сити брине се сервирка; да све ради и функционише побрине се школски мајстор; да будемо безбедни брине школски чувар којег плаћају родитељи. 
Приказан је следећи број ставки: 9
Име и презимеОбразовањеПосао
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Сортирај 
 
Име и презимеОбразовањеПосао
Ружа Обрадовић  помоћни радник 
Милица Прица  помоћни радник 
Верица Бељански  помоћни радник 
Сања Попић  помоћни радник 
Светлана Савић  помоћни радник 
Јасминка Алексић  сервирка 
Слободан Милиновић средња техничка школа школски мајстор 
Радојка Пустињаковић средња хемијска помоћни радник 
Светлана Фабри основна школа помоћни радник 
Приказан је следећи број ставки: 9
Comments