Изборни програми и слободне наставне акт.

Школа ради по наставним плановима и програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи.

Обавезни изборни прoграми

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Немачки језик

Слободне наставне активности

Ученици предметне наставе (5 - 8. разред) могу да бирају једну од слободних наставних активности:
 • Музиком кроз живот - 5. и 6. разред
 • Цртање, сликање и вајање - 5. и 6. разред
 • Сачувајмо нашу планету - 5. и 6. разред
 • Медијска писменост - 5. и 6. разред 
 • Домаћинство - 7. и 8. разред 
 • Предузетништво - 7. и 8. разред 
 • Моја животна средина - 7. и 8. разред Остали изборни програми

 • Словачки језик са елементима националне културе
 • Мађарски језик са елементима националне културе

Comments