Изборни програми и слободне наставне акт.

Школа ради по наставним плановима и програмима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи.

Обавезни изборни прoграми

 • Верска настава
 • Грађанско васпитање
 • Немачки језик

Слободне наставне активности

Ученици предметне анставе (5 - 8. разред) могу да бирају једну од слободних наставних активности:
 • Хор и оркестар
 • Цртање, сликање и вајање
 • Чувари природе
 • Свакодневни живот у прошлости 
 • Домаћинство
 • Шах Остали изборни програми

 • Словачки језик са елементима националне културе
 • Мађарски језик са елементима националне културе

Comments