Стручни органи

Стручна већа по областима предмета

Стручно веће друштвених наука
Чине га наставници српског језика, страних језика, историје, верске наставе и грађанског васпитања
 • председник: Мерима Гњатић, наст. енглеског језика
Стручно веће природних наука
Чине га наставници математике, физике, хемије, географије, техничког и информатичког образовања
 • председник: Сњежана Фодора, наст. информатике и рачунарства, заменик директора
Стручно веће уметности и вештина
Чине га наставници ликовне културе, музичке културе, физичког васпитања
 • председник: Соња Ковачевић, наст. ликовне културе
Разредно веће
Чине га сви учитељи
 • председник: Марија Јовићевић

Одељенска већа

Одељенска већа чине сви наставници који у том одељењу одржавају наставу. 
Председници одељенских већа по разредима:
 1. разред - Татјана Кнежевић, учитељица
 2. разред - Светлана Чулић, учитељица
 3. разред - Мира Карановић, учитељица
 4. разред - Станка Сантрач, учитељица
 5. разред - Александра Продановић, нас. српског
 6. разред - Мирјана Шијаковић, наст. биологије
 7. разред - Сања Савић, наст. биологије
 8. разред - Верица Маливук, наст. музичке клут.

Наставничко веће

Наставничко веће чине директор, сви запослени наставници и стручни сарадници. 
Стручни активи

Актив за школско развојно планирање
Чланови:
 • Наталија Ковачевић, учитељица - председник
 • Станислава Керавица, учитељица 
 • Нада Ловре, наст. хемије
 • Станка Сантрач, учитељица
 • Ксенија Краљ, школ. педагог
 • Маја Којић, представник лок. самоуправе
 • Предраг Трифуновић, представник Савета родитеља
 • Никола Јовић, представник Савета родитеља
 • Милица Ганић, представник Ученичког парламента
Актив за развој школског програма
Чланови:
 • Бојана Медан, наст. математике - председник
 • Драгана Менчик, учитељица
 • Славица Јурић, школ. библиотекар
 • Даниела Пилиповић, наст. математике
 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине:
 • Татјана Кецман, директор - председавајући
 • Марија Јовићевић, председник Разредног већа
 • Мерима Гњатић, председник Стручног већа друштвених наука
 • Сњежана Фодора, председник Стручног већа природних наука
 • Соња Ковачевић, председник Стручног већа уметности и вештина
 • Бојана Медан, председник Стручног актива за развој школског програма
 • Наталија Ковачевић, председник Стручног актива за школско развојно планирање
 • Наташа Марјановић, председник Тима за самовредновање
 • Ксенија Краљ, представник стручних сарадника

Стручни тимови

Тим за самовредновање
 • Наташа Марјановић, наст. српског - председник
 • Добрила Борковић, учитељица  
 • Мира Карановић, учитељица
 • Љиљана Ступар, педагошкиња
 • Даниела Пилиповић, наст. математике
Тим за инклузивно образовање
 • Иванка Иконић Драгојлић, наст. немачког - председник
 • Јасмина Васојевић, учитељица 
 • Драган Прпа, школ. психолог
Тим за професионалну оријентацију
 • Предраг Вајагић, наст. српског - председник
 • Драган Прпа, школ. психолог 
 • Стево Ђилас, наст. гизичког
Тим за заштиту деце од насиља, злостављања
 • Веселинка Радаковић, учитељица - председник
 • Драган Прпа, школ. психолог
 • Оливера Самарџић, учитељица
 • Дивна Голић Терек, учитељица
 • Милан Ерцег, наст. историје
 • Александра Продановић, наст. српског 
 • Иванка Иконић Драгојловић, наст. немачког
 • Славица Кременовић, наст. физике
Тим за  маркетинг
 • Ксенија Суђић, наст. српског - председник
 • Бранка Радовановић, учитељица
 • Предраг Вајагић, наст. српског 
 • Павле Сешић, наст. ТИО
 • Верица Маливук, наст. музичког 
 • Оливера Самарџић, учитељица
 • Славица Јурић, библиотекар
Тим за сарадњу са локалном средином
 • Анкица Дамјанов, учитељица (програм сарадње са породицом)- председник
 • Татјана Кнежевић, учитељица (програм сарадње са лок. самоупраом)
 • Мирјана Шијаков, наст. билогије (програм заштите животне средине)
 • Светлана Чулић, учитељица (програм социјалне заштите)
 • Нада Ловре, наст. хемије (програм здравствене заштите)
 • Јована Марјанац ???
 • Мирослав Грбић ???
 • Татјана Агић???
Тим за ученичке организације 
 • Павле Сешић, наст. ТИО (Ученички парламент) - председник
 • Леонора Ненадов, учитељица (Дечији савез) - председник
 • Славица Кременовић, наст. физике (Ученички парламент)
 • Сања Савић, наст. биологије (Подмладак Црвеног крста)
Тим за стручно усавршавање 
 • Бојана Ступар, наст. енглеског језика - председник
 • Јована Јанковић, учитељица (продужени боравак)
 • Милијана Рађеновић, наст. енглеског


Comments