Радно време и смене

Распоред рада по сменама

Р а з р е д н а   н а с т а в а

А група
 1. час 8.00 - 8.30    одмор 5'
 2. час 8.35 - 9.05    одмор 15'
 3. час 9.20 - 9.50    одмор 5'
 4. час 9.55 - 10.25  дезинфекција 20'
Б група
 1. час 10.45 - 11.15    одмор 5'
 2. час 11.20 - 11.50    одмор 15'
 3. час 12.05 - 12.35    дезинфекција 50'
 
П р е д м е т н а  н а с т а в а
 1. час 13.30 - 14.00    одмор 5'
 2. час 14.05 - 14. 35    одмор 15'
 3. час 14.50 - 15.20    одмор 5'
 4. час 15.25 - 15.55    одмор 5'
 5. час 16.00 - 16.30    одмор 5'
 6. час 16.35 - 17.05.   одмор 5'
 7. час 17.10 - 17.40    дезинфекција

Педагошкиње и психолог

Рад са наставницима и ученицима по данима
Педагошко-психолошка служби ради по цео дан. 
понедељак
 • психолог: у смени са учитељима
 • педагошкиње:  са наставницима
уторак
 • психолог: у смени са учитељима
 • педагошкиње: са наставницима
среда
 • психолог:  у смени са наставницима
 • педагошкиње: са учитељима
четвртак
 • психолог:  у смени са наставницима
 • педагошкиње: са учитељима
петак
 • психолог - у смени са наставницима
 • педагошкиње: са учитељима
Радно време по сменама
 • пре подне: 8-14
 • после подне: 13-19

Управа и секретаријат

Рад са странкама и запосленима

7.30 - 14.30

Продужени боравак

Непосредан рад са ученицима
 • пре подне: 7.30 - 13.30
 • после подне: 11.30 - 17.30

Школска библиотека

Непосредан рад са корисницима
 • понедељак: 12-18
 • уторак, среда, четвртак: 8-14
 • петак: онлајн 

Comments