Радно време и смене

Распоред рада по сменама

Р а с п о р е д   з в о њ е њ а

Пре подне
 1. час 8.00 - 8.45      одмор 5'
 2. час 8.50 - 9.35      одмор 15' + 5'
 3. час 9.55 - 10.40     одмор 5'
 4. час 10.45 - 11.30   одмор 5'
 5. час 11.35 - 12.20   одмор 5'
 6. час  12.25 - 13.10  одмор 5'
 7. час  13.10 - 14
После подне 
 1. час 13.30 - 14.15    одмор 5'
 2. час 14.20 - 15.05    одмор 15' + 5'
 3. час 15.25 - 16.10    одмор 5'
 4. час 16.15 - 17.00    одмор 5'
 5. час 17.05 - 17.50    одмор 5'
 6. час 17.55 - 18.40    одмор 5'
 7. час 18.45 - 19.30    

Педагог и психолог

Рад са наставницима и ученицима по данима
Педагошко-психолошка служби ради по цео дан. 
понедељак
 • психолог: у смени са учитељима
 • педагог:  са наставницима
уторак
 • психолог: у смени са учитељима
 • педагог: са наставницима
среда
 • психолог:  у смени са наставницима
 • педагог: са учитељима
четвртак
 • психолог:  у смени са наставницима
 • педагог: са учитељима
петак
 • психолог - у смени са наставницима
 • педагог: са учитељима
Радно време по сменама
 • пре подне: 8-14
 • после подне: 13-19

Управа и секретаријат

Рад са странкама и запосленима

7.30 - 14.30

Продужени боравак

Непосредан рад са ученицима
 • пре подне: 7.30 - 13.30
 • после подне: 11.30 - 17.30

Школска библиотека

Непосредан рад са корисницима
 • понедељак, уторак: 12 -18
 • среда: у смени са предметном наставом (9-15 / 12-18)
 • четвртак, петак: 9 15 

Comments