Недавне активности на сајту

11.02.2019. 06:47 Славица Јурић измењено Ученици
11.02.2019. 06:43 Славица Јурић измењено Писане провере
11.02.2019. 06:41 Славица Јурић је приложио/ла 2018-19_2. полугодиште_писане провере.docx - Писане провере
01.02.2019. 14:18 Сњежана Фодора ажурирано 2018-2023_Школски развојни план.pdf
01.02.2019. 14:17 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог 2018-202023_Школски развојни план.pdf из Акти
01.02.2019. 14:16 Сњежана Фодора је приложио/ла 2018-2023_Школски развојни план.pdf - Акти
01.02.2019. 14:13 Сњежана Фодора измењено Акти
01.02.2019. 14:12 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник о раду из Акти
01.02.2019. 14:11 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник о правима и обавезама ученика.doc из Акти
01.02.2019. 14:10 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник понашања у школи.doc из Акти
01.02.2019. 14:08 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник о заштити и безбедности деце из Акти
01.02.2019. 13:56 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених из Акти
01.02.2019. 13:56 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник о правима и обавезама ученика.doc из Акти
01.02.2019. 13:53 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник о заштити и безбедности деце из Акти
01.02.2019. 13:52 Сњежана Фодора је избрисао/ла прилог Правилник понашања у школи.doc из Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правилник о раду школе.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правилник о правима и одговорности ученика.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правилник о организацији и систематизацији послова.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и активности које организује школа.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правилник о евидентирању и праћењу друштвено корисног рада.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Правила понашања у школи.pdf - Акти
01.02.2019. 13:50 Сњежана Фодора је приложио/ла Права детета и ученика.pdf - Акти
01.02.2019. 13:48 Сњежана Фодора ажурирано П ословник о раду школског одбора.pdf
01.02.2019. 13:48 Сњежана Фодора ажурирано Пословник о раду савета родитеља.pdf