Недавне активности на сајту

10.10.2019. 01:44 Славица Јурић измењено Ученички парламент
10.10.2019. 01:41 Славица Јурић је приложио/ла 2019-20_Слободне наставне активности.docx - Часови
04.10.2019. 07:22 Славица Јурић је приложио/ла 2019-20-Мађарски-Словачки-распоред.docx - Часови
04.10.2019. 06:54 Славица Јурић измењено Писане провере
04.10.2019. 06:54 Славица Јурић је приложио/ла 2019-20_I полугодиште_писане провере.docx - Писане провере
02.10.2019. 02:20 Славица Јурић је избрисао/ла Култура
02.10.2019. 02:20 Славица Јурић је избрисао/ла Година културе понашања 2016-17.
02.10.2019. 02:20 Славица Јурић је избрисао/ла Година музике 2014/15.
02.10.2019. 02:20 Славица Јурић је избрисао/ла Културни и јавни живот школе 2017-18. године
02.10.2019. 02:18 Славица Јурић измењено Припремна настава за завршни испит
02.10.2019. 02:18 Славица Јурић је избрисао/ла прилог VIII-4.docx из Припремна настава за завршни испит
02.10.2019. 02:18 Славица Јурић је избрисао/ла прилог VIII-3.docx из Припремна настава за завршни испит
02.10.2019. 02:18 Славица Јурић је избрисао/ла прилог VIII-2.docx из Припремна настава за завршни испит
02.10.2019. 02:18 Славица Јурић је избрисао/ла прилог VIII-1.docx из Припремна настава за завршни испит
02.10.2019. 02:17 Славица Јурић је избрисао/ла Посете директора
02.10.2019. 02:17 Славица Јурић измењено Часови
02.10.2019. 02:16 Славица Јурић је приложио/ла 2019-20_Распоред часова-верска настава-грађанско васп..docx - Часови
02.10.2019. 02:16 Славица Јурић је избрисао/ла прилог 2019-20_Распоред часова-верска настава-грађанско васп..docx из Часови
01.10.2019. 07:40 Славица Јурић измењено Стручни органи
01.10.2019. 07:39 Славица Јурић измењено Стручни органи
01.10.2019. 07:37 Славица Јурић измењено Стручни органи
01.10.2019. 07:35 Славица Јурић измењено Продужени боравак
01.10.2019. 07:33 Славица Јурић измењено Пробни и завршни испит
01.10.2019. 07:03 Славица Јурић је приложио/ла 2019-20_Распоред пријема родитеља.docx - Отворена врата и пријем родитеља
01.10.2019. 06:57 Славица Јурић је приложио/ла 2019-20_Распоре коришћења учионица.docx - Учионице