Дечији савез


Сва деца школе

Дечији савез обухвата сву децу школе. На почетку првог разреда за њих се уприличи свечани пријем у Дечији савез. Главна активност Дечијег савеза је Дечија недеља у 1. седмици октобра.
Дечији савез обично воде учитељице, а радом координира најчешће учитељица Елеонора Ненадов.

Програм рада 

Програм рада Дечијег савеза мањим  делом везан је за предлог који доносе Пријатељи деце Србије, а већим делом је потпуно самосталан и креира се на нивоу школе у складу са могућностима школе и локалне средине.  Програм рада Дечијег савеза део је Годишњег плана рада школе.

Корисни линкови


Са пријема у Дечији савез

Comments