Ученички парламент


Ученички парламент у 2017-18. години чине ученици седмог и осмог разреда: 
 • Ивана Кнежевић - председник, 
 • Дуња Хрњез - заменик председника,
 • Милица Тртић - записничар,
 • Радош Тајна, 
 • Јована Драгумило, 
 • Ива Мијић, 
 • Ања Мандић, 
 • Доротеа Ћирић, 
 • Лазар Ћопић, 
 • Матеја Јанковић, 
 • Ђорђе Миловац, 
 • Марија Јовановић, 
 • Милош Бајић, 
 • Лука Јагодић, 
 • Данило Кесић, 
 • Иван Рајшп 
Представници Ђачког парламента који учествују у раду Школског одбора су Ивана Кнежевић и Дуња Хрњез.

Циљеви и задаци:

 • развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем граду и шире;
 • подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
 • развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;
 • усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 • развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;
 • развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
 • активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
 • иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за ученике школе;
 • развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и руководством школе;
Comments