Ученички парламент


Ученички парламент у 2019-20. години чине ученици седмог и осмог разреда: 

Представници Ђачког парламента који учествују у раду Школског одбора су 

Циљеви и задаци:

  • развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем граду и шире;
  • подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
  • развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;
  • усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
  • развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;
  • развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
  • активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
  • иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за ученике школе;
  • развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и руководством школе;
Comments