Екскурзије, школе у природи

Образовна путовања: екскурзије, излети, школе у природи и амбијентална настава 
Путовања су најлепши периоди и дани у школовању које памти сваки ђак.  У нашој школи пажљиво планирамо образовни туризам. У Летопису школе бележимо где смо све путовали, шта смо видели, колико сазнали и како се провели. 

На овој страници објављујемо планове путовања по школским годинама. 
Једног дана испред храма

Образовна путовања