Покренимо нашу децу

поставио/ла Славица Јурић 14. 2. 2017. 07:54   [ ажурирано 20. 2. 2018. 03:39 ]
Аква вива и Министарство просвете, науке и технолошког развоја осмислиле су пројекат којим желе да утичу на боље здравствено и телесно стање ученика 1-4. разреда основне школе. 

Наиме , по истраживањима велики проценат основношколске деце гојазна је или има лоше држање тела и телесне деформитете услед смањених физичких активности и кретања. 

Због тога је покренут овај пројекат по коме ће учитељи два пута дневно по 15 минута вежбати са ученицима, а родитељи 45 минута дневно. Пројекат се спроводи са ученицима од 1. до 4. разреда јер је то узрасни период у којем вежбе показују најбоље ефекте.  

Укључење учитеља је било добровољно, па се у нашој школи пројекту придружило и са ученицима вежбало: два одељења 2. разреда једно одељење 3. разреда и сва одељења 4. разреда. Координатор пројекта у школи је била Дивна Голић Терек.

Укључени учитељи имали су обуке и припремљене штампане приручнике и плакате, а постоје и видео-упутства за вежбање.

YouTube видеоComments