Драмска

Разредна настава


Драмска секција се организује за ученике четвртог разреда који показују интересовање и таленат за сценско извођење. Програм рада драмске секције реализује се кроз систем драмских игара који пружа значајне могућности за развој стваралачких способности код деце. Кроз велики број вежби деца се ослобађају треме, развијају комуникативност и љубав према сценској уметности. На драмским радионицама деца имају прилику да се кроз игру креативно изразе и јачају социјалну и емоционалну интелигенцију. Секција учествује у културним активностима у школи, где деца имају прилику да представе свој рад .

Систем драмских игара обухвата следеће игре:

· Игре за концентрацију и пажњу

· Игре за ослобађање и култивисање говора

· Игре у дијалозима-драмске игре

· Игре за ослобађање у простору и покрету.
Comments