Математичка

Разредна настава

 

Почетком сваке школске године организује се математичка секција у нашој школи за ученике четрвтог разреда. Секцију воде учитељице четвртог разреда и у секцији учествују надарени ученици као и ученици који желе да прошире своја знања из математике, без обзира на успех и способности. Циљ секције је,пре свега, популаризација математике и мотивисање за њено учење. Желимо да ученици кроз практичне и примењене задатке и математички оријентисане игре и мозгалице обогаћују знања, вештине и способности,а са друге стране разбијају распрострањене предрасуде да је математика тешка, неразумљива, досадна и некорисна.

Математичка секција има за циљ да код ученика развије креативност, машту, логичко размишљање, стрпљење, стваралачки дух да их укључи у практичан рад и да им приближи математику. Васпитни циљ секције је да оспособи ученике за самостално решавање проблема, да код ученика развија такмичарски дух,као и самопоуздање и поверење у властите способности.

Програм математичке секције припрема ученике за такмичења на школском, окружном, регионалном, републичком и међународном нивоу. Планира се 36 занимљивих часова на годишњем нивоу, али по потреби и дугогодишњем искуству одржи се много више.Часови се одржавају једном недељно. Наравно и у старијим разредима ученици имају могућност да наставе да похађају исту секцију.
Comments