Ритмичка - музичка

Разредна настава
 За ученике 4.разреда организује се музичко-ритмичка секција. Основни циљеви рада ове секције су :

· Развијање и неговање интересовања и љубави према музици, певању, свирању, игрању
· Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
· Упознавање традиционалне музике свог и других народа
· Изражавање музике кроз покрет

Остваривање циљева реализује се кроз следеће садржаје : певање и свирање дечијих песама, слушање композиција по избору ученика, увежбавање кореографија модерног плеса као и народних игара-кола, слушање композиција класичне музике. Ученици који похађају музичку школу на часовима могу свирати на инструментима које свирају у музичкој школи. Чланови секције током школске године припремају и изводе приредбе за пријем првака у Дечији савез, новогодишњу приредбу као и за прославу Дана школе и на тај начин представљају свој рад, таленат и стечена знања. Учествују и на пригодним приредбама и манифестацијама у нашем граду.
Comments